Khu đô thị Phúc Khánh Nha Trang

Bên cạnh đầu tư khu phức hợp ở sân bay Nha Trang cũ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thêm 2 dự án trọng điểm là Khu đô thị Phúc Khánh 1 và Khu đô thị Phúc Khánh 2.

I. Tổng quan dự án Phúc Khánh